Loading
 
سایت رسمی سبک کاراته هایاشی هاشیتو ریو کای در ایران

کاراته تمرین ذهنی ، بدنی  و روحی است و شاید به سبب ساختن تمامی ابعاد به هنر و ورزش جوانمردان معروف است.پس یک هنرجوی کاراته باید تمامی ذهن و وجودش را معطوف آموختن نماید تا به معنای اساسی این هنر دست یابد. پیشرفت ظاهری در کاراته با درجات کمربند مشخص می گردد اما پیشرفت واقعی وقتی به وجود می اید که فرد در درون خود تواضع وفروتنی را بیابد و این امر فقط با تمرین ، ممارست و هوشیاری همیشگی به وجود خواهد آمد. کاراته در پی جنگیدن و خشونت نیست بلکه به دنبال آرامش ذهنی ، نظم دهی در کارها ، ورزش ، دوستی و آرامش و صلح برای همه است.

هایاشی به معنای جنگل کوچکی از درختان مفید است واکنون که در دنیا گسترش یافته به دنبال انسانهای مفیدی است که هدف از آفرینش خود را درک کرده وبه دنبال جامعه ای انسانی تر و مطلوب تر به دور از ظلم وفساد وتباهی باشند. در این سبک همه به دو بال مجهز خواهند گشت : بال فن و بال اخلاق.این دو لازم وملزوم یکدیگرندو شما با این دو به اوج قله کمال در کاراته دست پیدا خواهید نمود.