Loading
 
12345678910111213141516171819202122

تاریخچه کاراته

ردپای منشا کاراته در خللال قرنها از ژاپن امروز به اوکیناوا و از آنجا تا چین و احتمالا هند در قرون چهارم و پنجم قبل از میلاد دنبال کرد . بخش اعظم این تاریخ سندیت دارد و بخشی از آن را باید جزء اسطوره و افسانه قرار داد. اما چه اسطوره و چه واقعیت ، این تاریخ بازتاب فراوانی در حالت کاراته کا دارد و همچنین دید وسیعی در باره هنر جنگیدن ، که در سالهای اخیر به صورت ورزش در آمده است ، فراهم می سازد.

برای مثال : یوگا به طور کلی شیوه تنفسی آن به طور اخص در کاراته اثر داشته است و گفته می شود که یوگا در قرن پنجم قبل از میلاد در دره ی  سند به وجود آمده است . در کاراته کا اهمیت بسیاری برای تقویت دیافراگم قایل می شوند و یکی از روشهایی که برای تامین این نیاز به کار می رود روش قوی تنفسی دیافراگمی یوگا است. با بازدم قویی که بر دیافراگم تمرکز می کند انقباض عضلات  سخت می شود و قدرت افزایش می یابد . در افسانه ها آمده است که این فنون توسط یک راهب بودایی به نام بودیدارما ( در زبان چینی ) یا داروما ( در زبان ژاپنی ) در قرن ششم بعد از میلاد به چین آورده شد.به موجب این افسانه ها وی معبد شائولین – سو را در استان هونان بنیاد نهاد .همچنین پیدایش ذن بودایی ( شاخه ای از آیین بودا که در ژاپن مورد استقبال بسیار واقع شد ) و تنظیم نوعی تمرینات بدنی را که بعدها پایه اصلی کاراته و کونگ فو گردید، به بودیدارما نسبت داده می شود .اگر چه امروزه کاراته و کونگ فو را دو مقوله جدا می پندارند ولی شایسته است که آنها را شاخه هایی از یک درخت تصور کنیم که ریشه های آن بودیدا رما و البته به چین می رسند. وی دریافت که دانش آموزانش استقامت روحی و جسمی خود را برای تحمل سختیهای ذن از دست می دهند ، لذا شیوه ی تمرینهای جسمی را وضع کرد تا استقامت آنان را افزایش دهد. این شیوه تلفیقی از تکنیکهای تنفسی یوگای هندی و شیوه ی محلی چینی ، مبارزه با دست خالی یا کمپو بود.

راهبان شائولین – سو  ازبرکت روش تمرینی بودیدارما در تمام چین به خاطر مهارت جنگی و دانش بودایی خود معروف شدند. چینیها در زمینه پزشکی بسیار پیشرفته بودند و معالجه با طب سوزنی آنها نشانگر معلومات وسیع آنها از نقاط عصبی بدن بود و کمپو نیز به خاطر قابلیت به کارگیری از این نقاط آسیب پذیر در تکنیکهای رزمی بسیار سودمند بود. این تکنیکها در تمام این کشور وسیع و متنوع پراکنده شدند و در هر منطقه بنا به شرایط محیطی آن تغییر متناسب با محیط پیدا کردند . کارگران کوتاه و نیرومند شالیزارهای جنوب، با بالاتنه های قوی به طور طبیعی به تکنیکهای دست و سر اهمیت دادند و سوار کاران چادر نشین شمال چین  با پا های قوی تقدم را به لگد ها و پرشها دادند . و. بدین ترتیب سبکهای مختلف کونگ فو و کاراته پدیدار گشتند . همچنین  سبکهای شمالی چین در پیشرفت کاراته یا تکواندوی همسایه اش کره اثر شگرف گذاشت .

12345678910111213141516171819202122